Parsiyel Taşımacılık Nedir

Parsiyel yük taşıması; aynı varış noktasına doğru ancak birbirlerinden farklı firmaların yüklerinin aynı taşıma kabında veya taşıma aracında taşınarak maliyet avantajı yaratılmış taşımadır. Buradaki ana amaç güzergâhı aynı olup bir aracı veya taşıma kabını doldurmaya yetmeyecek kadar yükü olan firmaların bir araya getirilmesidir. Bu şekilde bir taşıma; deniz ve karayolu taşımalarında çok sık kullanılmakta olup özellikle karayolu taşımacılığında oldukça önemli katma değerler sağlamaktadır.

Parsiyel yük taşımacılığı her ne kadar önemli bir maliyet avantajı yaratsa da elleçleme ve dağıtım doğru yapılmazsa, ciddi gecikmelere ve dolayısıyla da zarara neden olabilir. Bu nedenle taşıma aracında birden fazla firmanın yükü olduğundan elleçleme, LIFO (Last in First out ) yöntemiyle, yani son yüklenen ilk çıkacak şekilde yapılır ve güzergâha dayalı bir yükleme gerçekleştirilir.

Parsiyel yük taşımasında bir başka önemli konu da yüklenen malların cinsine göre elleçleme yapılmasıdır. Özellikle üzerine ağırlık konamayacak yüklerin önceden tespit edilerek elleçlenmesi yüklerin zarar görmesinin engellenmesi açısından önemlidir. Ayrıca parsiyel olarak yüklenmiş olan yükün diğer firmaların yükü ile karışmaması için iyi ambalajlanarak düzgün etiketlenmiş olması oldukça büyük önem arz etmektedir.

Uzak mesafe ve uluslararası yük taşımacılığı, rekabetin oldukça fazla hissedildiği ve hizmet sağlayıcıların en iyi hizmeti, en düşük maliyetle vermek durumunda olduğu bir pazardır. Bu bakımdan, hizmet sağlayıcıları, hızlı ve ölçek ekonomisinden faydalanan, verimli ve düşük maliyetli yük birleştirme sistemleri geliştirmektedirler. Hizmet sağlayıcıların sık karşılaştığı problemlerden biri, farklı müşterilere ait, bir komple araç yükünden az, farklı boyut ve miktardaki parsiyel yüklerin bir veya fazla araç içerisine yüklenerek, müşterinin talep ettiği zaman aralığı içerisinde dağıtımını sağlamaktır. Burada temel amaç oluşan maliyetleri en azaltmaktır.

Hizmet sağlayıcılarının günlük operasyon süreçleri içerisinde yer alan bu problem, genellikle operasyon birimi elemanları tarafından el ile çözümlenmekte olup, problemin çözümleme sürecinde analitik yöntemlerin kullanımı oldukça azdır.