Denizyolu Taşımacılığı Nedir

Deniz yolu taşımacılığı özellikle uluslararası ulaştırmada en fazla kullanılan taşımacılık türüdür. Günümüzde dünya ticaretinin değer olarak % 90’ı deniz yoluyla gerçekleştirilmektedir. Deniz yolu ile taşımacılığın ucuz olmasının yanı sıra çok miktarda ve hacimdeki yüklerin uzun mesafesinde taşınmasında çok elverişli bir ulaşım türüdür.

Deniz yolu ulaştırmasında kitlesel taşıma kapasitesi maksimum seviyededir, bu nedenle taşımanın birim maliyeti düşüktür. Yüksek güvenlik olanaklarına sahip olan bu yöntem ayrıca enerji tüketimi açısından diğer taşıma yöntemlerine göre orta düzeydedir ve diğer taşıma yöntemlerine göre yükün teslim süresi uzun olsa da, kıtalararası taşımacılıkta büyük miktarda yüklerin ekonomik olarak taşınabilmesi açısından çok büyük bir avantaj olarak karşımıza çıkmaktadır.

Özellikle sanayi hammaddelerini oluşturan yükleri bir seferde büyük tonajlarda taşıma özelliği, diğer taşıma yöntemlerine göre ucuz maliyeti(deniz yolu ile yapılan taşımaların, demir yoluna göre 3,5; kara yoluna göre 7; hava yoluna göre ise 22 kat daha ucuz olduğu ifade edilmektedir), deniz yolu taşımalarının önemli avantajları arasındadır.

Deniz yolu ile taşımacılığın ucuz olmasının yanı sıra çok miktarda ve hacimdeki yüklerin uzun mesafesinde taşınmasında çok elverişli bir ulaşım türüdür. Deniz yolu ulaştırmasında kitlesel taşıma kapasitesi maksimum seviyededir, bu nedenle taşımanın birim maliyeti düşüktür. Yüksek güvenlik olanaklarına sahip olan bu sistem ayrıca enerji tüketimi açısından diğer taşıma yöntemlerine göre orta düzeydedir. Diğer yöntemlere göre gerçekleşme süresi uzun olsa da, kıtalararası taşımacılıkta büyük miktarda yüklerin taşınabilmesi ve ekonomikliği çok büyük bir avantaj olarak karşımıza çıkmaktadır.

Denizyolu Taşımacılığının Faydaları

  • Bir defada çok fazla yük ulaştırması,
  • Güvenilir olması,
  • Sınır aşımı (yani ülkelerin sınırlarına giriş-çıkış) olmaması,
  • Mal zayiatının minimum düzeyde olması,
  • Diğer kayıpların hemen hemen hiç olmaması,
  • Havayoluna göre 14, karayoluna göre 7, demiryoluna göre 3.5 kat daha ucuz olmasından dolayı dünyada en çok tercih edilen ulaşım şeklidir.